Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bonitační řád Klubu chovatelů chrtů

Bonitační řád Klubu chovatelů chrtů

 1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatku o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platnými standardy FCI a na základě posouzení bonitovaného jedince slouží k určení chovné upotřebitelnosti. Je vodítkem při výběru chovných párů
 2. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení do chovu v ČR. Platí pro celý život jedince.
 3. Bonitace provádějí tříčlenné komise určené výborem KCHCH, složené z posuzovatele exteriéru a členů chovatelské komise KCHCH.
 4. Posuzování na bonitacích musí být provedeno podle platných standardů FCI a podle Směrnic k bonitacím vydaných KCHCH. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu označením chovný nebo nechovný.
 5. Výbor KCHCH je oprávněn nařídit opakování bonitace zejména v případě:
  • Nedodržení tohoto bonitačního řádu (dále jen BŘ)
  • Nedodržení chovatelského řádu
  • Oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince.
 6. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného psa právo odvolat se k výboru KCHCH. Musí tak učinit nejpozději do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to doporučeným dopisem, ve kterém uvede důvody svého odvolání. Vyhoví-li výbor KCHCH, bude se bonitace opakovat před zvláštní komisí při nejbližší bonitaci.

Všeobecná ustanovení

 1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky CHŘ KCHCH a doplňující ustanovení, kteří se mohou prokázat platným průkazem původu ( dále jen PP( a jsou v trvalém držení majitele. Poplatek za bonitaci schválený členskou schůzí je platný na místě bonitace.
 2. U importovaných jedinců je povinností majitele předvést je k posouzení i tehdy, pokud absolvovali zkoušku způsobilosti v zemi, kde byli zakoupeni.
 3. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování jedince špinavého, nečesaného nebo zahmyzeného.
 4. Věková hranice jednotlivých plemen chrtů pro chovnost je:
  • Vipet – pes i fena 18 měsíců
  • Italský chrtík – 15 měsíců
  • Ostatní chrti – pes i fena 18 měsíců

Věkové hranice musí být dosaženo v měsíci konání bonitace

Přihlášky na Bonitaci

 1. Pořadatel bonitací ( výbor KCHCXH je povinen řádně a včas informovat své členy o místě, datu pořádání bonitace a umožnit jim tak účast na pořádaných akcích.
 2. Přihlášky na bonitaci jsou písemné a obsahují: plné jméno psa/feny, datum narození psa/ feny,číslo HPK, jména obou rodičů s čísly zápisu a plné jméno a úplnou adresu majitele. Pořadatel je povinen zkontrolovat, zda u přihlášeného psa nedochází k opakované bonitaci.

Povinnosti pořadatele bonitace

 1. Zajistit 3 týdny před konáním bonitace delegaci posuzovatelů exteriéru psů. Obsazení posuzovatelů navrhuje výboru hlavní poradce chovu (HPCH), který rovněž zajišťuje jejich delegaci. Zajistit také účast ostatních členů bonitační komise.
 2. Každoročně v závěru roku KCHCH zveřejní pro potřeby chovatelů a majitelů dosažené výsledky.
 3. Tento bonitační řád vstoupil v platnost schválením členskou schůzí 5.3.1994